InnoCreare cont

Creare cont

INNO este soluția la nivel regional a unei provocări globale: cum putem să valorificăm pontențialul capital și uman într-un spațiu competitive, folosind cele mai recente soluții? Prin transformarea unui mediu de afaceri într-o comunitate de afaceri. Un nod digital dinamic, un hub online la intersecția soluțiilor antreprenoriale, economice, academice și administrative ale secolului XXI. Oferim o serie de module și resurse accesibile unei game largi de utilizatori, module ale căror soluții punctuale răspund astăzi nevoilor pieței de mâine. Crează-ți un cont și un profil pentru tine și organizația pe care o reprezinți, pentru a accesa instrumentele propuse și a-ți promova activitatea, pentru a descoperi noi răspunsuri la problemele cu care te confrunți. Hai să construim împreună o comunitate dinamică.

Creare cont

Cont utilizator
Parola trebuie să conțină cel puțin o literă mare, cel puțin o literă mică și cel puțin o cifră
Organizație
Valoarea introdusă trebuie să fie de forma http://www
Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI ONLINE INNO

Platforma INNO este proprietatea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

DESCRIEREA SERVICIILOR

inno.ro pune la dispozitie informatiile din acest site web în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele platformei INNO aparţin Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (şi colaboratorilor/ userilor săi, acolo unde este menţionat acest lucru) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Textele în format electronic ale documentelor cuprinse în acest website reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentului specializat al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane. 

DATE PERSONALE

Pentru crearea contului în cadrul platformei INNO este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

• transmiterea informaţiilor de actualitate, prin notificări;

• promovarea evenimentelor la care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener, prin notificări ocazionale;

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest aduce la cunoștința utilizatorului următoarele:

• datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani după punerea lor la dispoziția Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest;

• utilizatorul are dreptul de a solicita Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți astfel de solicitări la adresa inno@nord-vest.ro.

• clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest referitoare la protecția datelor cu caracter personal;

• datele personale ale utilizatorului sunt furnizate Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest în temeiul prezenteler condiții generale.

OBLIGAȚII

Sunt interzise:

• folosirea în scop comercial a conţinutului site-ului;

• transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor conţinute ori restricţionarea accesului la aceste date;

• copierea bazei de date. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest își rezervă dreptul de a impune limitări de acces în cazul în care se remarcă un număr neobișnuit de mare de vizualizări și/sau descărcări de documente;

• construirea unei baze de date similare, utilizând textul documentelor extrase prin intermediul platformei INNO. În sensul prezentului contract, prin bază de date se înţelege o structură informatică prin intermediul căreia se pot stoca sau regăsi diferite informaţii;

• transmiterea textelor obţinute în urma accesării bazei noastre de date unei terţe persoane (fizică sau juridică) în scopul creării sau îmbunătăţirii unei baze de date similare celei ce face obiectul acestui contract.

Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003.

RĂSPUNDERE

Echipa Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul inno.ro să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine.

Utilizând această platformă, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cât şi consultanţii colaboratori, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul inno.ro. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului inno.ro, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii.

Conţinutul site-ului are caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acţiune/demers în faţa terţilor.

În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate. inno.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube apărute ca urmare a utilizării serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

 LINK-URI CĂTRE ȘI DE PE WEBSITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest  nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe inno.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului inno.ro şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.

 CONDIȚII CONTRACTUALE

inno.ro îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.

Toate prevederile din prezentele Condiții, precum si toate celelalte informații legale din acest website se supun legilor aplicabile pe teritoriul României. În caz de litigii care reies prin încălcarea condițiilor și termenilor expuși în acest document, dar și în orice altă referire legală din site, litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente din Cluj-Napoca.

 

NDA

1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Agenția de Dezvoltare Regională în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web inno.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

Pentru crearea contului în cadrul platformei INNO este necesar să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest doar în scopuri asociate promovării serviciilor şi produselor proprii, respectiv pentru:

  • transmiterea informaţiilor de actualitate, prin notificări;
  • promovarea evenimentelor la care Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener, prin notificări ocazionale;

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest aduce la cunoștința utilizatorului următoarele:

  • datele cu caracter personal vor fi stocate timp de 5 ani după punerea lor la dispoziția Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest;
  • utilizatorul are dreptul de a solicita Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi portabilității datelor. Vă rugăm să transmiteți astfel de solicitări la adresa inno@nord-vest.ro.
  • clientul are dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care constată o încălcare a obligațiilor Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest referitoare la protecția datelor cu caracter personal;
  • datele personale ale utilizatorului sunt furnizate Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest în temeiul prezenteler condiții generale.

2. Scopul colectării datelor

  • crearea contului de utilizare a platformei;
  • transmiterea de notificări, informări și actualizări din cadrul platformei;

Agenția de Dezvotlare Regională Nord-Vest nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

3. Securitatea datelor colectate și procesate

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, incluzând auditul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. 

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic, cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

4. Cookies

Site-ul nostru utilizează module cookie. Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server. Cookie-urile pot fi cookie-uri "persistente" sau cookie temporar: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data de expirare stabilită, cu excepția cazului în care acestea sunt șterse de către utilizator înainte de data expirării; un cookie temporar, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis. Modulele cookie nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, ci informații personale pe care le stocăm despre dvs., pot fi legate de informațiile stocate în și obținute din cookie-uri.


5. Definiții
 

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)