InnoFinanțări și proiecteProiecte specializare inteligentă
Organizator: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Status creare portofoliu integrat

TEST- Apel regional de pre-selecţie proiecte Specializare Inteligentă 5

10 Bugetul apelului în cuantum de 50.000.000 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare şi de investiţii...

calendarCALENDARUL
CONCURSULUI
12 - 12.08.2019 Etapa 1: Apel regional de pre-selecţie

Scopul şi obiectivele apelului:

Scopul apelului de pre-selecţie este promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii...

Detalii despre apel
Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)