InnoKnowledge HubResurseAlocarea fondurilor pentru statele membre în cadrul Programului de Coeziune Politică din perioada 2021-2027

Alocarea fondurilor pentru statele membre în cadrul Programului de Coeziune Politică din perioada 2021-2027

Data publicării: 15.10.2019

Abstract

Acest studiu explică metodologia alocării de fonduri pentru statele membre în cadrul programului de coeziune politică 2021-2027 al UE.

Scopul politicii de coeziune este estomparea diferențelor dintre regiunile europene bogate și cele sărace. O treime din bugetul UE este alocat acestei politici în vederea promovării coeziunii economice, sociale și teritoriale dintre statele membre. Pentru programul din perioada 2021-2027 bugetul propus de Comisia Europeană este de 373 de miliarde de euro, cu 10% mai puțin decât bugetul programului anterior.

Finanțarea acestei politici se realizează prin trei fonduri distincte: Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF), Fondul Social European Plus (ESF+) și Fondul de Coeziune (CF). În cadrul programului 2021-2027 s-au alocat 326,3 miliarde de euro primelor două (ERDF & ESF+), iar restul de 46,7 miliarde de euro celui din urmă. În cadrul bugetului ESF+ și ERDF 316,8 miliarde de euro au fost alocați investițiilor în locuri de muncă și dezvoltare, iar 9,5 miliarde de euro cooperării teritoriale europene (ETC).  

Principalul criteriu de diferențiere al finanțărilor pentru investiții în dezvoltare și locuri de muncă ține de gradul de prosperitate al regiunii, identificându-se trei categorii: regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni în faza de tranziție și regiuni mai dezvoltate. Factorii adiționali de departajare sunt de natură socio-economică și de mediu, în special rata șomajului din rândul tinerilor și realizările din domeniul educației, dar începând cu programul 2021-2027 și emisiile de gaze cu efect de seră și migrația.

Statutul statelor membre a suferit schimbări de la un program la altul, multe dintre state aflându-se în faza de tranziție și astfel scăzând și procentul de finanțare pentru care acestea sunt eligibile. Nici un stat nu va suferi însă o reducere procentuală de fonduri mai mare de 24%, dar nici o creștere mai mare de 8%. În schimb, 75% din fonduri vor fi direcționate în continuare către regiunile mai puțin dezvoltate.

Gradul de dezvoltare al regiunilor este calculat în funcție de PIB-ul regiunii per cap de locuitor raportat la PIB-ul mediu UE. Regiunile ale căror PIB per cap de locuitor îl exced pe cel mediu UE sunt considerate regiuni dezvoltate, cele care au între 75% și 100% din PIB-ul mediu UE sunt considerate regiuni în curs de tranziție, în vreme ce regiunile cu un PIB sub 75% față de PIB-ul mediu UE sunt considerate regiuni mai puțin dezvoltate. Fondurile pe care le poate obține o regiune sunt calculate în funcție de diferența dintre aceste două valori și numărul de locuitori din regiune, la care se adaugă factori „premium“ de calcul precum: numărul de șomeri, numărul de tineri șomeri și rata emisiilor de gaze cu efect de seră.

Conform listei de fonduri propuse spre alocare statelor membre în perioada 2021-2027 statul care va beneficia de cele mai substanțiale finanțări în cadrul acestui program va fi Polonia. Pentru România s-au propus finanțări ESF+ de 8,385 milioane de euro, finanțări ERDF de 17,323 milioane euro, finanțări CF de 4,499 milioane euro și finanțări ETC  în valoare de 392 de milioane euro.

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)