InnoKnowledge HubResurseMemorandum privind măsurile necesare îndeplinirii condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă“

Memorandum privind măsurile necesare îndeplinirii condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă“

Data publicării: 17.10.2019

Abstract

Memorandumul emis de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prevede un set de măsuri ce urmează să fie implementate în vederea îndeplinirii condițiilor („enabling conditions“) impuse României, de către Comisia Europeană, pentru a putea beneficia de fondurile aferente programului 2021-2027.

Condiția favorizantă vizează: „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă“ aferentă obiectivului de politică 1: O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă“.

În vederea îndeplinirii acestei condiții favorizante este necesară existența unei strategii de specializare inteligentă care să îndeplinească un set de criterii:

  • analiza la zi a factorilor care împiedică diseminarea inovării și în mod special a digitalizării
  • existența unei instituții sau a unui organism național/regional competent, responsabil de managementul strategiei de specializare inteligentă
  • existența unor instrumente de monitorizare și evaluare a performanțelor
  • funcționarea eficace a procesului de descoperire antreprenorială
  • îmbunătățirea sistemelor de cercetare și inovare naționale sau regionale
  • demararea unor acțiuni pentru asigurarea managementului tranziției industriale
  • implementarea de măsuri în vederea sprijinirii colaborării internaționale.

Anexa documentului cuprinde o listă de măsuri de implementat, în vederea îndeplinirii criteriilor de mai sus, de către autoritățile publice responsabile și organismele intermediare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), Ministerul Economiei (MEc), Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR-urile).

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)