InnoFinanțări și proiecteFinanțări inovatoareProiecte Colaborative de Cercetare 2019

Curs valutar

1 EUR: 4.7627

1 USD: 4.2726

1 GBP: 5.4233

CONVERTOR
VALUTAR

RATA INFLAȚIEI

curs grafic

Ţinta 2019: 2,50%

Valoarea: 4,11%

DOBÂNZI BNR

curs grafic

Depozit: 3,50%

Politica monetară: 2,50%

Creditare: 1,50%

Share Tipărește
bank icon
FINANȚĂRI INOVATOARE

Denumirea instrumentului de finanțare Proiecte Colaborative de Cercetare 2019

Program şi finanțator: Granturi Norvegiene, UEFISCDI
Tip beneficiari IMM, Universități sau organizații de cercetare, Întreprindere mare
Limite valoare 500.000 - 1.200.000 EUR
Grad maxim de finanțare 100%
Parteneriat Da
Calendar 10 septembrie 2019 - 16 decembrie 2019
Contribuție din partea beneficiarului Nu

Domenii economice relevante

Energie și eficiență energetică, IT&C, Cercetare, dezvoltare și Inovare

Destinația instrumentului

Altele

Descriere

Obiectivul principal al apelului este de a sprijini cooperarea în domeniul cercetării între  România și din  Norvegia (stat donor) prin stabilirea de parteneriate strategice pe termen lung între instituțiile de cercetare și din ambele țări. De asemenea, proiectele ar trebui să contribuie la crearea cadrului pentru aplicarea rezultatelor cercetării, la creșterea capacității de cercetare, la îmbunătățirea performanței cercetării românești la nivel internațional, la susținerea unei participări active a României în Spațiul European de Cercetare.

Scopul instrumentului

Scopul apelului este de a oferi finanțare prin proiecte de cercetare colaborativă. Aceste proiecte au ca scop îmbunătățirea dezvoltării cunoștințelor bazate pe cercetare în România.
Programul va finanța proiecte de cercetare în fiecare dintre următoarele domenii tematice:

 • Energie,
 • Mediu înconjurător,
 • Sănătate,
 • Științe sociale și științe umane, inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială,
 • TIC,
 • Biotehnologie.

Propunerea de proiect trebuie să se încadreze într-o zonă tematică și ar putea acoperi până la 3 puncte cheie. Principalul subiect cheie trebuie să se afle sub aria tematică selectată, celelalte 2 pot fi din alte arii tematice (dacă este cazul).
 

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt de două tipuri:

 • Cheltuieli directe: costuri de personal, indemnizații de călătorie și de ședere, echipamente, consumabile și consumabile, alte costuri (inclusiv subcontractare).
 • Costuri indirecte: o rată forfetară de 25% din totalul costurilor directe eligibile pentru subcontractare și costurile resurselor puse la dispoziție de către terți care nu sunt utilizate în sediul beneficiarului, precum și sprijin financiar pentru terți.

Alte informații

Participanți eligibili:

 • Promotorii proiectului sunt organizații de cercetare definite în cadrul comunitar pentru ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare;
 • Partenerii proiectului sunt Organizația de cercetare și/sau companii (întreprinderi mici, mijlocii și mari, așa cum sunt definite în cadrul comunitar pentru ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare);
 • Organizațiile (în calitate de promotori de proiecte și/sau parteneri de proiect) finanțate în cadrul acestui program trebuie să fie situate în România sau Norvegia.
 • Investigatorul principal este cercetătorul care asigură conducerea științifică și academică a proiectului zilnică.

Propunerile de proiecte de cercetare vor fi depuse de un consorțiu format din cel puțin o entitate românească și cel puțin o entitate norvegiană. Pentru fiecare propunere, partenerii de proiect desemnează un promotor de proiect. Promotorul de proiecte trebuie să fie o organizație de cercetare românească.

Cronologia apelului:

 1. Lansarea apelului: 10 septembrie 2019
 2. Data limită pentru depunerea cererilor: 16 decembrie 2019,  ora 16:00.
 3. Procesul de evaluare: ianuarie-mai 2020
 4. Decizia de finanțare /faza de contractare: iunie 2020.

Depunerea de propuneri: Propunerile vor fi depuse în format electronic, în engleză, pe platforma de transmitere online: www.uefiscdi-direct.ro, de către Promotorul de Proiect.

 

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)