InnoFinanțări și proiecteStrategia de specializare inteligentă
Organizator: ADR NV Status activ

TEST-Apel de preselecţie proiecte RIS3- TIP A 0

5 Premii în cuantum de 80000000 EUR

Bugetul total pentru proiectele de tip A este de 80.000.000 Euro. Având în vedere faptul că proiectele trebuie să aibă un impact mare la nivel...

calendarCALENDARUL
CONCURSULUI
17 - 17.09.2019 Lansare Apel 30 - 30.09.2019 Depunere idei de proiect 31 - 31.01.2020 Analiză şi prioritizare 15 - 15.02.2020 Afişare rezultate portofoliu de proiecte/Contestaţii

Scopul concursului:

Scopul prezentului apel este de a constitui un portofoliu de idei de proiecte din domeniile de specializare inteligentă RIS3 în regiunea Nord-Vest şi de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027. Ne interesează ca ideile de proiecte transmise să îndeplinească cumulativ următoarele criterii minimale:  Să...

Detalii despre concurs
Organizator: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Status câștigător selectat

TEST- Apel regional de pre-selecţie proiecte Specializare Inteligentă 5

10 Premii în cuantum de 50.000.000 EUR

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare şi de investiţii...

calendarCALENDARUL
CONCURSULUI
12 - 12.08.2019 Etapa 1: Apel regional de pre-selecţie

Scopul concursului:

Scopul apelului de pre-selecţie este promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii...

Detalii despre concurs
Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)