InnoApel pentru identificarea de manageri de fonduri de investiţii în România!

Apel pentru identificarea de manageri de fonduri de investiţii în România!

Autor: Anca ROMAN
Data publicării: 28.06.2019

Fondul European de Investiţii caută manageri pentru fonduri de investiţii pentru a valorifica 50 de milioane de euro rămase din alocarea pentru programul Jeremie 2007-2013. Astfel s-a decis crearea JEREMIE Romania Reflows Equity Instrument/ Instrumentul Equity Reflows Jeremie România, o facilitate  care îşi propune să finanţeze:

  • Creare de fonduri de investiţii a căror zonă de interes include şi România (Primary Fund Window);
  • Co-investiţie, printr-o abordare pe baza de proiect/investiţie, în parteneriat cu fonduri de investiţii care investesc în România (Co-investment Fund Window).

Bugetul iniţial este de 50 de milioane de euro, fără a exista o distribuire predeterminată la momentul lansării acestei iniţiative între cele două tipuri de instrumente financiare propuse.

Investiţiile ce urmează a fi finanţate prin fondurile create vor putea include mai multe tipuri de IMM-uri decât prevedea JEREMIE 2007-20013, abordarea pentru acest instrument va fi mai generalistă, putându-se finanţa firme din toate regiunile țării, din mult mai multe sectoare economice  (exceptându-le pe cele restricţionate în mod tradiţional de către FEI), cu precădere sectoare neacoperite de către alte programe.

Scopul instrumentului este promovarea accesului mai facil la finanţare al microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în domenii considerate riscante într-o abordare economică clasică.

Beneficiarii eligibili sunt intermediarii financiari care fie vor să creeze un nou fond, fie vor să apeleze la o facilitate de co-investiţie.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 22 iunie 2022. Data poate fi modificată de către FEI în funcţie de disponibilitatea bugetară.

Candidaturile sunt acceptate și prelucrate în orice moment în această perioadă, sub rezerva aplicării disponibilităţii resurselor bugetare.

Mai multe detalii privind procedura de aplicare, evaluare şi selecţie şi criteriile de eligibilitate sunt disponibile pe pagina programului.  

Până în momentul de faţă au fost finanţate mai multe fonduri de investiţii prin programul JEREMIE: Catalist, GapMinder, Early Game, Morphosis şi Black Sea.

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)