InnoDezvoltarea învățământului profesional și tehnic – provocări și oportunități

Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic – provocări și oportunități

Autor: Levente Gyulai
Data publicării: 07.03.2019

Centrul Național de Dezvoltare a Învățămâtului Profesional și Tehnic (CNDIPT) care tocmai a sărbătorit 20 de ani de activitate a organizat săptămâna trecută la Păltiniș (28 februarie – 2 martie 2019) atelierele de consultare și informare „Provocări și perspective privind dezvoltarea ÎPT (învățământului profesional și tehnic)“. Cu această ocazie au fost prezentate rezultatele activităților proiectului INFRAED, acțiunile și măsurile viitoare care urmează a fi întreprinse în vederea creșterii relevanței formării profesionale inițiale în raport cu nevoile din piața muncii, analiza stadiului învățământului profesional și tehnic din România, și a planificării strategice a educației și a formării profesionale.

Subiectele în jurul cărora s-a concentrat discuția au fost legate de dezvoltarea inovării, creativității și a spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională, dezvoltarea atractivității acestora și promovarea rezultatelor învățării dobândite în context nonformal și formal, îmbunătățirea învățării la locul de muncă, creșterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare.

Elaborarea unui cadru de sprijin financiar pentru elevii proveniți din mediul rural sau din medii defavorizate inclusiv prin asigurarea cazării acestora în campusuri școlare sau stimularea implicării operatorilor economici în formarea profesională a elevilor prin subvenții au fost amintite ca posibile soluții pentru îmbunătățirea cadrului de organizare și funcționare a învățământului profesional și tehnic din România. În plus, în vederea îmbunătățirii ratei de participare a tinerilor la învățământul profesional și tehnic s-au adus în discuție atât campaniile de promovare a ÎPT adresate părinților, elevilor și profesorilor cât și creșterea rolului consilierilor școlari.

Prin digitizare învățământul profesional și tehnic se va adapta cerințelor pieței. Dezvoltarea unor noi competențe și abilități, utilizarea unor noi instrumente și metode de către cadrele didactice, specializarea elevilor în domenii inovative și meserii adaptate la piața muncii sunt aspecte care pot duce la îmbunătățirea rezultatelor ÎPT. 

Concluziile întâlnirii au scos în evidență necesitatea dezvoltării și introducerii în administrația publică de strategii, mecanisme, standarde şi proceduri comune care optimizează procesele decizionale de alocare a resurselor financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ, dar și necesitatea actualizării cursurilor și a competențelor profesionale.
 

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)