InnoMade in Gelderland: 10 ingrediente ca să ai o regiune inovatoare de succes

Made in Gelderland: 10 ingrediente ca să ai o regiune inovatoare de succes

Autor: Levente GYULAI
Data publicării: 03.04.2019

Provincia Gelderland din Olanda (alături de principatul Asturiei din Spania și regiunea Tesalia din Grecia) este deținătoarea premiului „European Entrepreneurial Region – 2019“ acordat de Comitetul European al Regiunilor (CoR). EER recompensează regiunile UE care dezvoltă și implementează strategii și politici antreprenoriale inovatoare de perspectivă. Prin acordarea acestui premiu CoR urmărește să contribuie la punerea în aplicare a Small Business Act (SBA) în parteneriat cu regiunile UE și să demonstreze utilizarea optimă a fondurilor UE și a altor fonduri publice care vizează dezvoltarea unei politici antreprenoriale.
Participanții la Startup Europe Summit 2019 (Cluj-Napoca, 21-22 martie) au avut ocazia să interacţioneze cu câțiva membri ai echipei care au contribuit la obținerea titlului de EER de către provincia Gelderland, un exemplu de bună practică în ceea ce privește crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea și sustenabilitatea antreprenoriatului.
Conform acestora poziţia geografică, modelul aşezămintelor urbane, moştenirea culturală şi industrială sunt factori importanți pentru dezvoltarea unei regiuni și influenţează structura economiei. Gelderland stimulează economia regională în primul rând prin concentrarea asupra puterii economice, interconectării întreprinderilor la nivel național (de ex. Overijssel, Utrecht și Noord-Brabant) și la nivel internațional (de ex. cu cele din Renania de Nord-Westfalia, Germania). Crearea cadrului de dezvoltare a potențialului antreprenorial al regiunii este asigurat de universitățile  Wageningen UR și Radboud University Nijmegen, mai multe instituții de învățământ superior și trei clustere importante Foodvalley NL (alimentație și agricultură), Health Valley (sănătate și știinte ale vieții) și KIEMT (energie și tehnologia mediului).
Actorii ecosistemului din Gelderland oferă soluții inovative provocărilor din Strategia de creștere UE 2020, cum ar fi sănătatea și bunăstarea, securitatea alimentară, agricultura durabilă și economia bazată pe biodiversitate. Politicile de dezvoltare regionale se axează pe industriile inteligente și durabile și pe conceptul de viață sănătoasă. Cele trei clustere importante pentru economia regiunii aduc la un loc instituții de învățământ și cercetare, mari companii, IMM-uri și start-up-uri. Experiența arată că provocările din societate la care se caută răspuns prin produsele nou dezvoltate sunt complexe și adesea implică interconectarea diferitelor tehnologii avansate. În acest scop agenția de dezvoltare Oost NL, clusterele și Centrele Regionale pentru Tehnologie (RCT) formează rețele regionale colaborând cu IMM-uri și start-up-uri din diverse sectoare.
Valoarea adăugată a Gelderland și a organizațiilor sale asociate este reprezentată de networking-ul și transferul de expertiză desfășurat la nivel regional, național și internațional care conectează întreprinzători, investitori și experți financiari. Cele 4 sectoare de top urmăresc linii strategice care susțin dezvoltarea antreprenoriatului și a inovării:
Științele vieții: focusul este setat în principal pe marketing și achiziții publice internaționale cu sprijinul Campusului Novio Tech. (1)
Alimentație și agricultură: orientare accentuată către achiziții publice la nivel internațional, dezvoltarea clusterelor, sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului și înființării de întreprinderi noi și menținerea priorităților pentru promovarea comerțului și internaționalizării. (2)

Tehnologii energetice și ale mediului: focusare pe branding și dezvoltarea de afaceri. (3)

Industria prelucrătoare: facilitarea dezvoltării investițiilor pentru toate segmentele din industrie, asigurarea unui trend crescător în ceea ce privește internaționalizarea și întărirea legăturilor transsectoriale împreună cu celelalte clustere puternice. (4)

Alte instrumente importante pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului:

(5) Promovarea antreprenoriatului prin accelaratorul de start-up „De Startversneller“
(6) Facilitarea accesului la piețe și internaționalizarea prin proiecte dedicate (de ex. „GO4Export“), prin acceleratorul de creștere „De Groeiversneller“ și programe dedicate flexibilizării legislației privind înființarea și funcționarea IMM-urilor și cooperării între organizațiile suport din acceleratorul de creștere „De Groeiversneller“
(7) Accesul la finanțare prin înființarea unui fond în parteneriat public-privat și sprijinirea întreprinderilor și start-up-urilor în absorția fondurilor UE
(8) Sprijinirea economiei circulare și a tranziției energetice prin programul de sprijin pentru IMM-uri „De
Groeiversneller Energy“ și implementarea strategiei energetice regionale
(9) Sprijinirea întreprinzătorilor în fazele esențiale ale procesului de spin-off și dezvoltare și
formarea antreprenorială prin susținerea strategiilor cluster ale învățământului în domeniile alimentație, sănătate și energie.
(10) Organizarea de hackathon-uri pe teme sociale și de mediu, stimularea creării unei platforme digitale pentru colaborarea mediului educațional/academic și de afaceri în vederea facilitării creării unui cadru de experimentare în domeniile industriei inteligente, bioeconomiei, mobilității și economiei circulare.

Date și statistici:
Foodvalley: centre de cercetare și dezvoltare Unilever, Friesland, H.J. Heinz, 70 de IMM-uri high tech, > 100 start-up-uri, 8.000 de cercetători, 12.000 studenți, 1700 cercetători Phd având > 164 naționalități
Health Valley: 225 de parteneri, 42 de inovații, 400 de parteneriate, cea mai mare rețea științifică și de inovare din domeniul medical din Olanda, Rockstart – cel mai important accelerator de start-up-uri din domeniul digital-medical (accent pe medicină moleculară, imagistică, reabilitare, ortopedie, robotică, E-health)
65 de milioane de Euro investite în „OnePlanet“, centrul de inovare tehnologică în domeniile alimentației,  sănătății și agriculturii
Accelaratorul de start-up „De Startversneller“: platformă de coaching online, cofinanțarea cheltuielilor aferente angajării de coach, traininguri pentru start-up-uri, scanarea online a competențelor antreprenoriale
Sistem de finanțare regional complex: Fond de investiții pentru start-up-uri, Fond de inovare, Fond public pentru capital de risc
Succesul Gelderland arată că investițiile în inovare și digitizare precum și facilitarea accesului la capital sunt întotdeauna factori determinanți pentru a sprijini o regiune să se dezvolte pe baza unor politici care să le ofere sprijinul necesar actorilor din ecosistem. Conectarea lor și networkingul le vor permite întotdeauna să-și atingă mai mult din potențial și le vor oferi șansa pentru a intra în competiție cu alte ecosisteme din întreaga lume.
 

Opțiuni suplimentare

Error in configuration of extension 'Rating AX'

Stepconf missing in ratingobject configuration of UID 3 - check PID 83. (1384705470)